W 1629-43 w Rawie Ruskiej były 25 żydowskie domy.

W 1880 w Rawie Ruskiej mieszkało 3878 Żydów (60%),

w 1890 - 4406 (59%),

w 1900 - 5098 (57,1%),

w 1910 - 6112 (56,7%),

w 1921 - 5048 (56,3%),

w 1931 - 5688 (51%),

w 1939 - 7120,

w 1941 - 7400 Żydów.

10-23 września 1939 r. Rawę Ruską okupowały wojska niemieckie. W kilku synagogach żołnierze wermachtu sprofanowali zwoje Tory. 24 września 1939 r. do Rawy Ruskiej weszły wojska radzieckie. 27 czerwca 1941 r. Rawę Ruską znowu okupowały oddziały wermachtu. Na początku lipca 1941 r. ukraińscy policjanci rozstrzelali około 100 Żydów. Wkrótce został utworzony Judenrat i z jego inicjatywy - żydowski szpital. Następnie zostało utworzone getto. 19 marca 1942 r. w mieście miała miejsce pierwsza « akcja », w czasie której do obozu zagłady w Bełżcu zostało wysłanych około 1500 Żydów. W maju 1942 r. do Rawy Ruskiej przywieziono Żydów z okolicznych wsi, wskutek czego ogólna liczba Żydów w mieście wynosiła 6700 osób. 27 lipca 1942 r., w czasie nowej « akcji », do Bełżca zostało wysłanych jeszcze około 2 tys. Żydów. Pod koniec września – na początku października 1942 r. do Rawy Ruskiej przewieziono pozostałych Żydów z Niemirowa (ok. 1 tys.), Uhnowa (ok. 1 tys.), Magierowa (kilkuset), Potylicza, a także z Lubyczy i Werchraty (Polska). Ogólnie w getcie Rawy Ruskiej zostało skupionych około 8 tys. Żydów. W związku z epidemią tyfusu, 7 grudnia 1942 r., rozpoczęła się likwidacja getta: 3 tys. chorych Żydów zostało rozstrzelanych, kilka tysięcy osób w czterech pociągach przywieziono do Bełżca, kilkaset umieszczono w obozie pracy; około 60 Żydów zostało pozostawionych w mieście w celu pochówku trupów (w marcu 1943 zostali rozstrzelani). Oprócz tego, do 12 grudnia 1942 zostało rozstrzelanych 750 ukrywających się Żydów. Na początku stycznia 1943 r. z obozów pracy do miasta wróciło około 100 Żydów, którzy zajmowali się zbieraniem i składowaniem żydowskiego mienia; 8 czerwca 1943 r. Żydzi ci zostali rozstrzelani.

Print