Liczba Żydów w Siemiatyczach
rok liczba mieszkańców liczba Żydów %
1765   1015  
1799  2634 1656 63%
1807  3196 2233 70%
1847   3382  
1897  6184 4638 75%
1921   3718 65%
1939  8138 4303 53%
Print