Dane dotyczące liczebności Żydów w Skwierzynie pochodzą z następujących źródeł:

  • A. Heppner, J. Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 971.
  • Andrzej Kirmiel, Skwierzyna – miasto pogranicza. Historia miasta do 1945, Bydgoszcz 2004, s. 104.
  • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898, s. 6.
Rok Liczba Żydów
1765 492
1793 720
1838 1.543
1849 1.198
1880 473
1899 300
1905 203
1913 115
1932 78
1936 44

 

Print