Rok Susz Powiat suski
  Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1793 1 rodzina
1799 2 rodziny
1817 81
1853 153
1861 181
1875 3081
1880 3044
1885 3055 126 4,12 %
1890 2909 120 4,13 %
1895 105
1900 75 52 001
1910 54 550
1925 45 58 629 360 0,61 %
1932 50
1933 3882 60 079 241 0,4 %
1937 72
1939 4481 61 439 39 0,06 %
2012 5573 nie istnieje    

Źródła:

  •  Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online], http://www.verwaltungsgeschichte.de/rosenberg_op.html [dostęp: 09.06.2014].
  • Susz, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880–1914, t. 11, s. 603;
  • Szczepański S., Społeczeństwo Susza na przestrzeni dziejów, [w:] Susz. Z dziejów miasta i okolic, red. J. Cygański, Olsztyn 2006, ss. 135–136.
Print