Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1570 1194    
1662 1077    
1751   30  
1772 2450    
1804 2302    
1831 3166    
1849 5857    
1882 6859    
1885 6292 497 7,9
1895 7030 464 6,6
1905 7708 370 4,8
1910 8000 320 4,0
1921 7435 61 0,8
1925   95  
1927   85  
1931   85  
1934   78  
1937   80  
1939 9300    
1940   3  
1941   5  
1945 8300    
1955 11 800    
1961 13 500    
1972 19 888    
1975 21 100    
1981 23 702    
1998 27 084    
2007 25 802    
2011 26 574    

Źródła:

  • Świecie. Księga jubileuszu 800-lecia, red. J. Borzyszkowski, Świecie – Gdańsk 1998, s. 154.
Print