Dane dotyczące liczebności Żydów w Trzcielu pochodzą z następujących źródeł:

  • A. Heppner, J. Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 990.
  • Joachim Schmidt, Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Tirschtiegel, maszynopis z 2007 roku, w zbiorach autora.
  • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898, s. 6.
Rok Liczba Żydów
1765 223
1793 253
1840 305
1858 270
1871 199
1887 162
1895 90
1899 83
1905 69
1907 53
1932 22
1939 18

 

Print