Liczba Żydów w Tyczynie w kolejnych latach[1.1]
Rok Liczba Żydów w Tyczynie
1567 4
1765 586
1790 375
1799 390
1800 361
1815 363
1820 306
1824 316
1880 735
1900 854
1921 957

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Sochacka Małgorzata, Spłeczność żydowska w Tyczynie w świetle akt metrykalnych w latach 1877-1941, Prace Historyczno-Archiwalne, T.XII, Rzeszów 2002, s.100.