Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1830   125  
1840   129  
1845   129  
1849   159  
1871   163  
1875 7486    
1880 7861 147 1,9
1890 8140 135 1,7
1898   99  
1913   52  
1925 10 093 43 0,4
1933 10 472 27 0,3
1937   16  
1939 10 809 11 0,1
2011 16 086    
Print