Rok Liczba mieszkańców ogółem Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1765 460
1777 994 333 33,5%
1779 935 281 30,0%
1830 309
1845 210
1870 647
1890 1306 667 51,0%
1914 1600 800 50,0%
1939 600
1941 665
2012 4277

Źródła

  • Bata A., Lawera H., Dąbrowa Tarnowska i okolice, Krosno 1998, s. 60, 63 – dane z lat 1890, 1914.
  • Michalewicz J., Żydowski Okręg metrykalny w żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji w dobie Autonomii, Kraków 1995, s. 76 – dane z lat 1830, 1845.
  • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998, ss. 189, 195–196 – dane z lat 1765, 1777, 1779.
  • Pietrzykowa A., Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Kraków 1984, ss. 183, 184 – dane z lat 1939, 1941.

 

Print