Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Fołks-Sztyme”

Fołks-Sztyme”, periodyk, wydawany od 1946 r. w Łodzi, od października 1949 do 1991 – w Warszawie. Pismo ukazywało się w języku polskim i jidysz. Początkowo był to miesięcznik, następnie tygodnik PPR, od lutego 1949 — tygodnik PZPR, od 1950 r. ukazywał się 4 razy w tygodniu. W październiku 1956 stał się organem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, od 1960 ukazywał się jako „Kulturalno-Społeczny i Literacko-Artystyczny Tygodnik”. W roku 1991 przekształcił się w dwutygodnik „Słowo Żydowskie” (pierwszy numer ukazał się I 1992). Redaktorami naczelnymi byli: M. Mirski, B.M.S. Tenenblatt, A. Kwaterko.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.