Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Kaliska”

Gazeta Kaliska” – pismo, wydawane (2 razy w tygodniu) w latach 1893–1939 w Kaliszu. Najlepsze w tym okresie pismo prowincjonalne, publikujące informacje dotyczące spraw lokalnych, kronikę ekonomiczną, oświatową, kulturalną, korespondencje z terenu oraz lokalne ogłoszenia. Początkowo (od 1892) ukazywała się pod nazwą „Kaliszanin”, w czasie I wojny światowej związana z obozem aktywistycznym, po 1926 — z władzami rządowymi. Nakład ok. 3 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.