Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Robotnicza”

Gazeta Robotnicza” – tygodnik, wydawany w latach 1891–1901 w Berlinie, później w Katowicach. Organ Towarzystwa Socjalistów Polskich, 1893–1914 PPS zaboru pruskiego. Redaktorzy m.in.: Ignacy Daszyński, S. Grabski, J. Biniszkiewicz, Stanisław Przybyszewski (1892–1893), E. Golde-Strożecka. W 1919 r. wznowiona (do 1932 dziennik) i wydawana do 1939 r. jako organ okręgowego komitetu PPS Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Redaktorzy m.in. J. Burek i Z. Motyka, 1945–1948 organ Komitetu Wojewódzkiego PPS w Katowicach. Wystąpienia programowe, informacje z życia organizacji, korespondencje komórek partyjnych. Nakład 1901 – 2 tys. egzemplarzy, 1913 – 16 tys. egzemplarzy, w okresie plebiscytowym ok. 40 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.