Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Gazeta Warszawska”

„Gazeta Warszawska” – dziennik wydawany w latach 1774–1935 w Warszawie. Najpopularniejsza gazeta Królestwa Polskiego, przekształcona z „Wiadomości Warszawskich”. Ukazywała się początkowo 2 razy w tygodniu, od 1827 r. jako dziennik. Zamieszczała główne przekłady artykułów zagranicznych, miała charakter konserwatywny. W 1793–1794 wydawana pod nazwą „Gazeta Krajowa” i „Gazeta Wolna Warszawska”, od 1794 pod nazwą „Gazeta Warszawska”, przeszła na własność rodziny Lesznowskich.

W 1906 r. wydawca M. Zamoyski, orientacja zbliżona do Narodowej Demokracji (ND), od 1910 organ ND, redaktor Roman Dmowski. W latach 1915–1918 nie ukazywała się, w okresie międzywojennym czołowe pismo ND. W 1925 r. połączona z „Gazetą Poranną 2 Grosze”, do 1928 wychodziła pod nazwą „Gazeta Warszawska Poranna”. W roku 1935 zawieszona przez władze, kontynuowana pod nazwą „Warszawski Dziennik Narodowy”; redaktor naczelny m.in.: ksiądz S. Łuskina (do 1793), A. Lesznowski-ojciec (do 1820), T. Le Brun (do 1831), A. Lesznowski-syn (1841–59), J. Koenig (do 1885), S. Lesznowski (do 1905), następnie N. Niklewicz, Z. Wasilewski, B. Wasiutyński, J. Hłasko, W. Jabłonowski.

Nakład 1815 — 800 egz., 1830 — 1,2 tys., 1859 — 7,5 tys., 1870 — 2,8 tys., 1904 — 1,5 tys., najwyższy — 25 tys. egz. — 1930.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.