Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Lamus”

„Lamus” – czasopismo literacko-artystyczne, wydawane w latach 1908–13 we Lwowie (jako kwartalnik, od 1911 rocznik); redaktor M. Pawlikowski, przy współudziale M. Wolskiej; w dziale Dzisiaj publikowano głównie poezję i prozę parnasistowską i modernistyczną (J. Kasprowicza, L. Staffa, S. Wyspiańskiego, Wolskiej, przekłady utworów pisarzy obcych: J.M. Hérédii, J. Laforgue’a, É. Verhaerena); zamieszczono także dokonane przez Pawlikowskiego tłumaczenie Iliady gwarą góralską; w dziale archiwalnym – Wczoraj, znajdowały się inedita: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. Norwida, K. Ujejskiego, J.B. Zaleskiego, a także artykuły krytyczne, m.in. szkic J.G. Pawlikowskiego Słowacki w okresie mistycyzmu; „L.” był adresowany gł. do polonistów galicyjskich (nie rozpowszechniany w innych zaborach); nie przynosił aktualnych polemik lit.; odznaczał się staranną szatą graficzną.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.