Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Literatura i Sztuka”

„Literatura i Sztuka”  tygodniowy dodatek lit.-artyst. do „Nowej Gazety” (na przeł. 1906 i 1907 pt. „Ludzkość”), wyd. 1907–14 w Warszawie; redaktor — J. Lorentowicz; popularyzowała zachodnioeur. prądy artyst. oraz społ.-patriotyczną prozę młodopol., zamieszczała przekłady, recenzje i informacje, zwłaszcza o literaturze fr. i belgijskiej; wśród współpracowników: J. Lemański, B. Leśmian, M. Makowski, I. Matuszewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.