Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Marchołt”

„Marchołt”  kwartalnik lit.-kult., wyd. 1934–38 w Warszawie; założyciel i redaktor S. Kołaczkowski; współpracownicy: W. Borowy, I. Chrzanowski, M. Dąbrowska, R. Ingarden, K. Irzykowski, Z. Łempicki, S. Pigoń, B. Suchodolski, K. Wyka i in.; w formule programowej dominowały hasła humanizmu i personalizmu; akcenty polemiczne wobec polityki władz sanacyjnych doprowadziły do zawieszenia pisma.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.