Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Młodość” (1905–1906)

Młodość” – tygodnik społ., nauk. i lit., wyd. 1905–1906 w Warszawie, przez H. Juszkiewicza i H.J. Rygiera; dawała wyraz rewol. nastrojom postępowej inteligencji warsz.; ukazały się w niej m.in. głośne artykuły B. Prusa (Oda do młodości 1905 nr 1) i W. Nałkowskiego (Proletariat a twórcy, tamże); do grona wybitnych współprac. należeli naukowcy, publicyści i pisarze (m.in. L. Krzywicki, M. Komornicka, A. Lange, Z. Nałkowska).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.