Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Monitor”

„Monitor” - najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol., wyd. 1765–85 w Warszawie; powstał z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego, wg oprac. jednocześnie planów I. Krasickiego i A.K. Czartoryskiego; nawiązywał do tzw. małego „Monitora” z 1763 i ang. „Spectatora”, z którego przejął m.in. zarys programu i formy wypowiedzi; propagował reformy państwa 1765–67 (program szlachecko-magnacki król. obozu przemian) i 1773–75 (program mieszczańsko-inteligencki, propagowany przez W. Mitzlera de Kolof i współpracujących z nim tzw. chudych literatów); roczniki 1765–66 redagował Krasicki, 1767–68 — F. Bohomolec; 1769–71 i 1777–78 „M.” był prowadzony przez J.E. Minasowicza i przechodził kryzys; 1779–83 przedrukowywał gł. wcześniejsze artykuły i lit. teksty staropol.; do współprac. należeli m.in.: F. Zabłocki, J. Wybicki, F. Łojko, S. Konarski; w aktualne spory polit.-ideol. włączył się 1784 (red. J.I. Boelcke) i w 1. poł. 1785 (red. nieznany), propagując treści antymagnackie i antyklerykalne.

„Monitor”, wybór, oprac. i wstęp E. Aleksandrowska, «Bibl. Nar.» S.I nr 226, Wrocław 1976.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.