Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Na Szlaku Kresowej”

„Na Szlaku Kresowej”  czasopismo żołnierzy 5. Kresowej Dywizji Piechoty; wyd. 1944–46 we Włoszech; prezentowało stanowisko niepodległościowe i antykomunist.; wśród autorów m.in.: T. Terlecki, M. Wańkowicz, M. Hemar; wznowione 1949 jako periodyk o charakterze kombatanckim w Londynie, wyd. przez Związek Byłych Żołnierzy Kresowej Dywizji Piechoty; redaktorzy nacz.: W. Zahorski, W. Szyfer, S.W. Zawadzki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.