Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Nasz Kraj”

„Nasz Kraj”  tygodnik ilustrowany, wyd. 1906–12 we Lwowie; miał charakter magazynu; wiele uwagi poświęcał sprawom związanym z nar. przeszłością; w swym najlepszym okresie (1908), pod redakcją T. Pawlikowskiego, stał się organem modernizmu; drukowano wówczas prace kryt.-lit. K. Irzykowskiego, utwory lit. i studia m.in.: R. Jaworskiego, J. Lemańskiego, O. Ortwina, S. Przybyszewskiego, L. Rydla, W. Sieroszewskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.