Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Noc i mgła”

„Noc i mgła”, niem. Nacht und Nebel (NN) – 1941–44 kryptonim akcji aresztowania i wywożenia w nieznane (w „noc i mgłę”) uczestników antyhitlerowskiego ruchu oporu z krajów Europy Zachodniej, przeprowadzanej na podstawie tajnego zarządzenia A. Hitlera z 7 XII 1941, podpisanego przez W. Keitla; więźniowie odpowiadali przed sądami wojsk. i specjalnymi; 1944 ich sprawy przejęło Gestapo; NN objęła ok. 7 tys. osób, z których wiele zamordowano w obozach i więzieniach hitlerowskich.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.