Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Nowa Polska” (1833–37 i 1839–46)

„Nowa Polska”  czasopismo emigr., wyd. 1833–37 i 1839–46 w Paryżu; redaktor i wydawca J.B. Ostrowski; nawiązywała do pisma powstańczego o tym samym tytule, wyd. 1831 w Warszawie; „N.P.”, wypełniana gł. tekstami samego redaktora, odbiegała od bezosobowej publicystyki emigr.; reprezentowała, zwłaszcza w pierwszym okresie istnienia, demokr. odłam wychodźstwa, zyskując znaczną popularność; ostro występowała przeciw postawie A. Mickiewicza i jego ideologii zawartej m.in. w Księgach narodu... (1832).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.