Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Nowa Sztuka”

„Nowa Sztuka”  czasopismo awangardy poet., wyd. 1921–22 w Warszawie; redaktor A. Stern; twórcom skupionym wokół pisma (m.in. L. Chwistek, T. Czyżewski, B. Jasieński, A. Wat, T. Peiper) przyświecała myśl o syntezie nowatorskich dążeń pol. poezji i sztuki; kultowi nowoczesnej cywilizacji, występującemu we wcześniejszych nurtach awangardy (gł. w futuryzmie), „N.Sz.” przeciwstawiła kryt. ogląd współczesności; nawiązywała do nowych kierunków w psychologii; niektóre elementy programu „N.Sz.” podjął „Almanach Nowej Sztuki”, wyd. 1924–25 w Warszawie (redaktor S.K. Gacki).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.