Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Prawda”

„Prawda”  tygodnik polit., społ. i lit., wyd. 1881–1915 w Warszawie; założyciel, do 1902 wydawca i redaktor — A. Świętochowski, następnie redagowany m.in. przez: A. Dembowskiego, W. Rzymowskiego, B. Tyszkę; organ pol. myśli demokr. i liberalnej; „P.” popierała hasła pracy org., popularyzowała poglądy J.S. Milla, Ch. Darwina i H. Spencera; stały felieton Liberum veto zamieszczał Świętochowski (Poseł Prawdy); wśród współpracowników m.in.: J. Baudouin de Courtenay, A.G. Bem, P. Chmielowski, T.T. Jeż, S. Krzemiński, J.L. Popławski, W. Spasowicz; na jej łamach wypowiadali się też przedstawiciele pol. lewicy (F. Daszyński, W. Feldman, L. Krzywicki); 1904–15 „P.” była gł. pismem polit.-społ. reprezentatywnym dla stowarzyszeń liberalno-demokr. (L. Belmont, J. Dąbrowski, S. Sempołowska); swe utwory zamieszczali w niej: S. Brzozowski, M. Dąbrowska, B. Leśmian, T. Miciński, Z. Nałkowska, W. Sieroszewski, S. Żeromski; z literatury obcej prezentowano utwory naturalistów fr., pisarzy ros. i Młodej Skandynawii.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.