Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Literacki i Artystyczny”

„Przegląd Literacki i Artystyczny”  dwutygodnik poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ., wyd. 1882–86 w Krakowie; nieoficjalny organ krak. Koła Artyst.-Lit., ukazujący się pod redakcją K. Bartoszewicza; podtrzymywał kult poezji romant., sprzeciwiał się estetyce naturalist.; zamieszczał liczne przekłady z literatury ang., fr., niem., a także słowackiej, czeskiej, ros., węgierskiej; wśród współpracowników m.in.: M. Bałucki, M. Gawalewicz, M. Konopnicka, Cz. Jankowski, A. Oppman.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.