Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Pszonka”

„Pszonka”  czasopismo satyryczne, wyd. 1839–44 w Strasburgu (do końca 1841) i w Paryżu; redaktor L. Zienkowicz; do 1842 znajdowało się w strefie wpływów TDP; należało do nielicznych periodyków emigr. o charakterze lit.; nazwą nawiązywało do prześmiewczych tradycji Rzeczpospolitej Babińskiej; w anonimowych parodiach, pastiszach, trawestacjach (m.in. III części Dziadów) A. Mickiewicza i innych formach satyrycznych krytykowało stronnictwo Hotelu Lambert, Watykan i jego zwolenników, towianizm, a zwłaszcza działalność Mickiewicza z okresu „Sprawy Bożej”, konserwatywne poglądy pol. szlachty; do współpracowników pisma należeli m.in.: S. Goszczyński (jeden z najaktywniejszych), L. Siemieński, M. Gosławski, T. Wiśniowski, L. Rettel; opublikowany 1845 Album P. zawierał wybór materiałów z poszczególnych numerów.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.