Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Radosław”

kryptonim zgrupowania oddziałów dyspozycyjnych Kierownictwa Dywersji KG AK walczących w powstaniu warsz. VIII–IX 1944; dca płk J. Mazurkiewicz („Radosław”); w jego skład wchodziły: pułk dywersyjny „Broda 53” („Broda”; batalion „Zośka”, kompanie: „Topolnicki”, „Żuk”, „Lena”), bataliony „Czata 49”, „Miotła”, „Parasol”, „Pięść”, kompanie — „Kolegium A” i „Leśnik” (od 13 VIII); 1 VIII liczył ok. 900 żołnierzy, 2 VIII — po dotarciu pozostałych żołnierzy — ok. 1,8 tys.; pocz. skoncentrowany na Woli jako osłona KG AK; od 1 VIII walczył w rejonie Cmentarza Powązkowskiego (stracił ponad poł. żołnierzy), 11 VIII zagrożony okrążeniem, przedostał się na Stare Miasto; uczestniczył w próbach zdobycia Dworca Gdań. (w nocy z 21 na 22 VIII) i przebicia się do Śródmieścia (w nocy z 30 na 31 VIII); po przejściu 2 IX kanałami do Śródmieścia do 23 IX bronił Czerniakowa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.