Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Republikanin”

czasopismo emigr.; pierwszy pol. periodyk wyd. w W. Brytanii, ukazywał się I–XI 1837 w Londynie; zał. i redagowany przez A. Dybowskiego; związany z grupą młodopol. Ogółu Londyńskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.