Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Robotnik”

„Robotnik”  tytuł czasopism konspiracyjnych, wyd. w Warszawie 1942–45 przez ugrupowanie Pol. Socjaliści, następnie Robotniczą Partię Pol. Socjalistów; redaktorzy m.in.: A. Próchnik, E. Osóbka-Morawski, J. Mulak, L. Raabe, H. Krahelska, w czasie powstania warsz. 1944 organ PPS-Lewicy, redaktor P. Gajewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.