Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Roch”

kryptonim polit. ruchu lud. w konspiracji podczas II wojny świat., Stronnictwo Ludowe „Roch”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.