Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”

„Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”  czasopismo nauk., wyd. od 1965 w Warszawie przez Zakład Historii Ruchu Lud. przy ZSL (po 1989 PSL); publikuje artykuły i materiały poświęcone aktywności polit., kult., oświat. i gosp. wsi pol., jej reprezentantom oraz organizacjom i stronnictwom lud.; redaktorzy nacz.: S. Lato, Z. Hemmerling, T. Kisielewski, J. Gmitruk.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.