Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Ruch”

czasopismo konspiracyjne, wyd. od VII 1862 do VII 1863 w Warszawie; zał. z inicjatywy A. Gillera i przez niego redagowane; pełnił funkcję organu Kom. Centralnego Nar., a po wybuchu powstania styczniowego 1863–64 — monitora urzędowego Tymczasowego Rządu Nar., następnie Rządu Nar. podporządkowanego Wydziałowi Prasy; zamieszczał m.in. dekrety i odezwy; nakład ok. 2 tys. egz.; kontynuacja: „Niepodległość”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.