Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Secesja”

nazwa grupy inteligencji warsz., która VI 1911 wystąpiła z Ligi Nar. i Stronnictwa Nar.-Demokr., protestując w ten sposób przeciwko ugodowej wobec Rosji polityce R. Dmowskiego; środowisko skupiło się wokół wydawanego przez siebie 1912–16 „Tygodnika Polskiego”, czasopisma o charakterze społ.-polit. i lit.; politycznie „s.” zbliżyła się do orientacji proaustr., od 1914 występowała jako Pol. Zjednoczenie Nar. (początkowo: Związek Nar., Zjednoczenie Nar.); już 1915 część działaczy weszła do endeckiego Zjednoczenia Nar., część do pasywistycznego Bloku Centrum, który wkrótce przestał działać; przywódcy „s.”: S. Bukowiecki, S. Dziewulski, J. Kucharzewski, A. Ponikowski, G. Simon.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.