Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Teki Historyczne”

„Teki Historyczne”  czasopismo nauk., wyd. w Londynie od 1947 przez Pol. Tow. Historyczne na Obczyźnie, zał. z inicjatywy M. Kukiela; kwartalnik, od pocz. lat 50. ukazywały się nieregularnie; zamieszczały artykuły i rozprawy badaczy przebywających na emigracji, poświęcone gł. dziejom Polski; wśród autorów historycy (Kukiel, O. Halecki, H. Paszkiewicz, T. Sulimirski, L. Koczy, S. Bóbr-Tylingo), historycy literatury (W. Folkierski, W. Lednicki, W. Weintraub) i eseiści (A. Ciołkosz, P. Zaremba); w dziale „Kronika” rejestrowano wydarzenia nauk. na obczyźnie, w dziale recenzyjnym — prace autorów krajowych, emigr. oraz badaczy obcych; tom 17 poświęcony osobie i twórczości M. Kukiela (m.in. bibliografia prac); redaktor nacz.: Kukiel (1947–73), następnie Z. Jagodziński, Bóbr-Tylingo.

R. Habielski Londyńskie „Teki Historyczne”, „Więź” 1992 nr 6.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.