Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Tygodnik Literacki. Tygodnik Literacki Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony”

„Tygodnik Literacki. Tygodnik Literacki Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony”  czasopismo lit.-społ., wyd. 1838–45 w Poznaniu (1842–43 przejściowo w Lesznie i we Wrocławiu); redaktor — A. Woykowski, do 1840 przy współudziale J. Łukaszewicza i A. Poplińskiego; początkowo o zabarwieniu konserwatywnym, po 1840 związany z postępowymi ugrupowaniami demokr., znany i czytany w całym kraju, odegrał dużą rolę w ożywieniu życia kult. i lit. (zwłaszcza w Wielkopolsce) oraz w rozwoju dążeń niepodległościowych; utrzymywał więź z emigracją, interesował się Słowiańszczyzną i myślą zachodnioeur.; upowszechniał znajomość utworów J. Słowackiego; do współpracowników należeli m.in.: J. Moraczewski, K. Libelt, H. Kamieński, E. Dembowski, R. Zmorski, poeci „Ziewonii” oraz Słowacki i Z. Krasiński.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.