Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Tygodnik Mód i Powieści”

„Tygodnik Petersburski”  czasopismo lit.-polit., wyd. 1830–58 w Petersburgu; początkowo tygodnik, od 1832 urzędowa gazeta Królestwa Pol., ukazująca się 2 razy w tygodniu; wydawca i redaktor — J.E. Przecławski; po wybuchu powstania listopadowego 1830–31 trybuna serwilistycznego lojalizmu wobec władz carskich; w latach 30. XIX w. jedyny pol. periodyk na ziemiach litew.-ruskich; 1841–51 nieoficjalny organ litew. koterii petersburskiej, na łamach którego wypowiadali się jej członkowie, zwłaszcza I. Hołowiński, H. Rzewuski (tu pierwodruk jego głośnej powieści Listopad), M. Grabowski (O poezji narodowej); do współpracowników należeli przejściowo J.I. Kraszewski i W. Syrokomla.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.