Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Zet”

„Zet”  dwutygodnik społ.-kult., wyd. 1932–39 (od 1937 nieregularnie jako miesięcznik) w Warszawie; wyd. i redagowany przez J. Brauna, przy współudziale m.in.: T. Kudlińskiego i Cz. Jastrzębca-Kozłowskiego; współpracowali m.in. J. Czechowicz i B. Miciński; pismo propagowało mesjanistyczną „filozofię absolutną” J.M. Hoene-Wrońskiego, polemizowało z T. Boyem-Żeleńskim i „Wiadomościami Literackimi”; w serii «Biblioteka „Zet”» wydano m.in. pierwodruk O Czystej Formie S.I. Witkiewicza.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.