Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Arnswalde, Oflag II B Arnswalde

Arnswalde, Oflag II B Arnswalde – niemiecki obóz jeniecki 1939–1945 w Choszcznie dla oficerów polskich i francuskich, założony w końcu października 1939 r. 6 listopada 1939 przybył pierwszy transport 2254 jeńców polskich (m.in. żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” z gen. F. Kleebergiem), wśród jeńców działała Komisja Kulturalno-Oświatowa (wykłady, kursy, koła zainteresowań), Teatr Symbolów, orkiestra symfoniczna. Od 1 lipca 1940 r. ukazywało się jawnie pismo „Za drutami” (red. nacz. M. Sadzewicz), w którym publikowali swoje utwory m.in.: L. Kruczkowski, H. Sucharski, A. Nowicki. Ukazywały się również pisma konspiracyjne, m.in. „Codzienny Biuletyn Informacyjny”. W obozie istniał ruch oporu, którego działalność przejawiała się głownie w organizowaniu ucieczek (m.in.: 13.05.1940 udana ucieczka 21 oficerów). W maju 1942 r. jeńców polskich przeniesiono do Oflagu II D Gross-Born, a na ich miejsce osadzono ok. 2,6 tys. jeńców francuskich, wśród których działała grupa konspiracyjna utrzymująca kontakty z ruchem oporu we Francji. 29 stycznia 1945 jeńców ewakuowano do Waren (Müritz).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.