Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

TSISHO, Central Jewish School Organisation,

Centralna Żydowska Organizacja Szkolna, CISzO (jid. Centrale Jidysze Szul-Organizacje) – żydowskie stowarzyszenie oświatowe, założone w 1921 r. w Warszawie, największa tego typu organizacja żydowska w II RP. CISzO związane było z partiami Bund i Poalej Syjon. Korzystając głównie z dotacji American Jewish Joint Distribution Committee, utrzymywało szkoły z językiem wykładowym jidysz, wychowujące dzieci w duchu narodowej kultury żydowskiej oraz socjalizmu, prowadziło również domy dziecka i przedszkola. Największy rozwój CISzO przypada na lata 1928/1929 (46 domów dziecka oraz ok. 24 tys. uczniów w 114 szkołach powszechnych, 3 gimnazjach i 52 szkołach wieczorowych).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.