Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Front Jedności Narodu (FJN)

Front Jedności Narodu (FJN), do 1956 r. pod nazwą Front Narodowy, instytucja społeczno-polityczna, utworzona w 1952 r. w Polsce, obejmująca partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne, podporządkowana PZPR i realizująca jej cele polityczne. Służył PZPR do pozorowania uspołecznienia decyzji, głównych kadrowych, podejmowanych przez władze komunistyczne (m.in. ustalanie list kandydatów do sejmu i rad narodowych, obsady urzędów). Sprawował patronat nad ogólnopaństwowymi i lokalnymi akcjami społecznymi, m.in. budowy szkół. Działalnością FJN kierował Ogólnopolski Komitet (przewodniczącym był zwykle przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Państwa). W 1983 r. FJN został rozwiązany, jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.