Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Front Morges

Front Morges – polityczne porozumienie działaczy stronnictw centrowych, zainicjowane przez generała Władysława Sikorskiego i J. Paderewskiego, z udziałem W. Witosa i J. Hallera. Zawarte 17 lutego 1936 r. w Szwajcarii, w siedzibie Paderewskiego Riond-Bosson w Morges (stąd nazwa), w celu skonsolidowania opozycji przeciw tendencjom autorytarnym i polityce zagranicznej obozu rządzącego (sanacja). Uzyskał poparcie W. Korfantego i K. Popiela. F.M. przestrzegał przed niebezpieczeństwem niemieckim, tendencjami faszystowskimi na prawicy i nastrojami lewicowymi. Postulował m.in. zjednoczenie narodowe, zacieśnienie sojuszu z Francją, Rumunią i Czechosłowacją, rozpisanie nowych wyborów do parlamentu i samorządów wg demokratycznej ordynacji wyborczej, reformy społeczno–gospodarcze, amnestię polityczną, likwidację obozu w Berezie Kartuskiej. Objął część ChD, NPR, niektórych ludowców i ugrupowania kombatanckie. Wobec rozbieżności koncepcji politycznych nie uzyskał poparcia SN, SL oraz PPS. W 1937 r. doprowadził do połączenia ChD z częścią NPR w Stronnictwo Pracy. Prasa, m.in.: „Odnowa”, „Zwrot”, „Nowa Rzeczpospolita” i inne. W czasie II wojny światowej idee Front Morges odegrały znaczną rolę w działalności rządu Sikorskiego (1939–1943).

H. Przybylski Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.