Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Fronty Wojska Polskiego 1919–1920

Fronty Wojska Polskiego 1919–1920 – wyższe związki operacyjne WP, tworzone od wiosny 1919 r. w okresie wojen: polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej oraz konfliktów granicznych polsko-czechosłowackich i polsko-niemieckich powoływane przez naczelnego wodza. Pierwszym był  Front Wołyński, utworzony w lutym 1919 r. pod dowództwem gen. A. Karnickiego przeciw Ukraińcom, w czerwcu 1919 rozwiązany, w lipcu 1919 reaktywowany pod dowództwem generała A. Listowskiego przeciw bolszewikom. Następnymi były:  Front Galicyjsko-Wołyński, utworzony V 1919 pod dowództwem gen. W. Iwaszkiewicza przeciw Ukraińcom, istniał do przełomu  VII i VIII 1919 r.;  Front Galicyjski, utworzony VII 1919 pod dowództwem gen. Iwaszkiewicza przeciw bolszewikom, od I 1920 nazwany  Frontem Podolskim;  Front Litewsko-Białoruski, utworzony V 1919 pod dowództwem gen. S. Szeptyckiego przeciw bolszewikom;  Front Mazowiecki, utworzony V 1919 pod dowództwem gen. E. Masseneta przeciw Niemcom, rozwiązany X 1919;  Front Pomorski, utworzony X 1919 pod dowództwem gen. J. Hallera przeciw Niemcom, rozwiązany III 1920;  Front Wielkopolski, utworzony V 1919 pod dowództwem gen. J. Dowbor-Muśnickiego przeciw Niemcom, rozwiązany III 1920;  Front Śląski, utworzony V 1919 pod dowództwem gen. D. Odry przeciw Niemcom;  Front Cieszyński, utworzony V 1919 pod dowództwem gen. F. Latinika przeciw wojskom czechosłowackim, rozwiązany III 1920. W marcu 1920 r. rozwiązano wszystkie dotychczasowe fronty, ale już w maju 1920 powrócono do podziału WP na fronty. Powstały wówczas, skierowane przeciw bolszewikom:  Front Generała Szeptyckiego (północno-wschodnie obszary kresowe, od lipca 1920 r. pod nazwą  Front Północno-Wschodni),  Front Ukraiński (południowo-wschodnie obszary, dca Listowski, później gen. E. Rydz-Śmigły, od lipca 1920 północny  Front Południowo-Wschodni). 6–23 VIII 1920 istniały:  Front Północny (dawny Północno-Wschodni, dca gen. Haller),  Front Środkowy (dca gen. Rydz-Śmigły),  Front Południowy (dca gen. Iwaszkiewicz).

Spis władz wojskowych 1918–1921, Warszawa 1936.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.