Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Fundusz Bezrobocia

Fundusz Bezrobocia – instytucja utworzona w Polsce w lipcu 1924 r. w związku z wprowadzonym obowiązkowym ubezpieczeniem robotników na wypadek braku pracy. Do jego zadań należało gromadzenie składek i wypłacanie z nich ustawowych zasiłków ubezpieczonym bezrobotnym oraz, w okresach szczególnie nasilonego bezrobocia, prowadzenie państwowych akcji pomocy doraźnej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach. Fundusz Bezrobocia utrzymywał się z obowiązkowych składek, które obciążały przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 5 robotników (2% płacy, z czego 75% płacili przedsiębiorcy, 25% pracownicy). Okres wypłacenia zasiłków wynosił 13 (wyjątkowo do 17) tygodni. Ze świadczeń Funduszu Bezrobocia korzystało od 1/6 do 1/3 zarejestrowanych bezrobotnych. W okresach ostrych załamań gospodarczych liczba wypłacanych zasiłków w stosunku do liczby bezrobotnych gwałtownie malała. 1 kwietnia 1935 r. Fundusz Bezrobocia włączono do Funduszu Pracy.

K. Rożniewicz Dziesięciolecie „Funduszu Bezrobocia”, Warszawa 1934.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.