Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Fundusz Obrony Narodowej (FON)

Fundusz Obrony Narodowej (FON) – fundusz specjalny przeznaczony na wydatki i inwestycje wojskowe, utworzony na mocy dekretu prezydenta I. Mościckiego w kwietniu 1936 r. gromadzony z dotacji Skarbu Państwa (na 1937–1940 przewidziano 1 mld zł), ze sprzedaży zbędnego mienia wojskowego oraz darów osób prywatnych i instytucji. FON zyskał duże poparcie społeczeństwa, które złożyło dary o łącznej wartości ok. 50 mln zł. Gotówkę zużyto na zakup uzbrojenia dla armii, dary rzeczowe (m.in. monety i wyroby ze srebra i złota) częściowo wywieziono z Polski we wrześniu 1939 r. W 1947 złoto przekazano w Londynie przedstawicielom władz krajowych, w 1976 wróciło do kraju srebro.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.