Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Goj

Goj (hebr.) – słowo funkcjonujące jeszcze w hebrajskim języku biblijnym na określenie narodu bez względu na jego pochodzenie etniczne. W znaczeniu innowiercy, „nie-Żyda”, określenie „goj” zaczęto stosować w języku hebrajskim misznaickim (Miszna). Według prawa żydowskiego (halachy) goja obowiązuje siedem praw noachidzkich (Rdz 9,1–7), w odróżnieniu od Żydów, którzy mają wypełniać 613 przykazań judaizmu. Ponadto goj nie może zeznawać jako świadek w bet din. Małżeństwo z gojem jest traktowane jako wyrzeczenie się judaizmu.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.