Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Jewsekcja

Jewsekcja – sekcje żydowskie (1918–1930) w organizacjach rosyjskiej partii komunistycznej. W styczniu 1918 r. przy Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) utworzono Komisję Żydowską kierowaną przez Simona Dimansteina, której zadaniem było tworzenie sekcji żydowskich przy lokalnych organizacjach partyjnych. W listopadzie 1918 r. obradował pierwszy zjazd sekcji żydowskiej, na którym powołano Centralne Biuro z Dimansteinem na czele. Jego zadaniem była koordynacja kampanii przeciw syjonizmowi, religii i kulturze hebrajskiej w skupiskach żydowskich. Zdecydowano, iż językiem agitacji wśród robotników będzie jidysz.

Na trzeciej konferencji sekcji w 1920 r. byli obecni delegaci z Ukrainy i Białorusi. Przyspieszonej asymilacji miały służyć pisma w jidysz: „Der Emes” (Moskwa), „Der Sztern” (Charków), „Oktiabr” (Kijów) oraz propagandowe wydawnictwa książkowe. W 1924 r. podjęto akcję na rzecz osiedlenia Żydów na roli; wsparcia udzielił Joint. Po 1928 r. Jewsekcja przyjęła narzucony jej program osadnictwa w Birobidżanie na Dalekim Wschodzie. Mimo zawieszenia działalności większość członków sekcji dotknęły po 1934 r. represje stalinowskie.

Andrzej Żbikowski

Tekst powstał na podstawie książki „Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon”, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.