Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Jurgielt

Jurgielt [niemiecki] – w Polsce XVI–XVIII w. określenie płacy rocznej. Początkowo każda płaca roczna (np.: żołd, pensja urzędnika, opłata dzierżawna), w XVIII w. termin o zabarwieniu pejoratywnym, oznaczający pojedyncze kwoty lub roczne pensje wypłacane przez obce dwory niektórym osobom (najczęściej magnatom) w zamian za popieranie ich interesów w Rzeczypospolitej, stąd jurgieltnik — osoba zaprzedana, sprzedawczyk.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.