Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Kolej Nadwiślańska

Kolej Nadwiślańska – linia kolejowa uruchomiona w 1877 r., łączyła Kowel z granicą Prus Wschodnich przez Chełm, Lublin, Dęblin, Warszawę i Mławę; zbudowana przez Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej L. Kronenberga (522 km toru); najdłuższy szlak kolejowy Królestwa Polskiego, początkowo najkorzystniejsze połączenie południowej Rosji z Warszawą i Morzem Bałtyckim, konkurencja dla transportu wodnego; w 1898 r. przejęta przez państwo, weszła w skład przedsiębiorstwa Koleje Nadwiślańskie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.