Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Cejtlin Lejb Leo

Lejb Leo Cejtlin - persönliche Daten
Geburtsdatum: 14th März 1881
Geburtsort: Pińsk
Sterbedatum: 8th August 1930
Ort des Todes:
Related towns: Vilnius

Cejtlin Lejb Leo (14.03.1881 Pińsk – 08.07.1930 Nowy Jork) – dyrygent, kompozytor.

Kształcił się początkowo w grze na skrzypcach w Pińsku, następnie w Szkole Muzycznej Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego w Odessie u Emila Młynarskiego. Kontynuował studia wiolinistyczne u Nikołaja Gałkina, teorii uczył się u Juliusza Johansena w Konserwatorium w Petersburgu. W 1917–1920 był profesorem teorii w szkole muzycznej w Jekaterynosławiu, założył tam orkiestrę symfoniczną i operę, był dyrektorem i dyrygentem Do Wilna przybył w 1920. Występował jako dyrygent w żydowskim teatrze w Wilnie. Dyrygował także publicznymi koncertami muzyki żydowskiej, symfonicznej i ludowej. W 1923 r.  wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Bibliografia:

  • Eisenstein Baker P., Who was L. Zeitlin of the Society For Jewish Folk Music, [w:] „YIVO Annual” 1996.
  • Fater I., Jidisze muzik in Pojln cwiszn bejde welt-milchomes, Tel-Awiw 1970.
  • Rabinovitch I., Muzik baj Jidn, Montréal 1940
  • Turkow J., Jidiszer teater in Ejrope cwiszn bejde welt-milchomes, Nju Jork 1968.
  • Zylbercwejg Z., Leksikon fun jidiszn teater , t. 4, Nju Jork 1931.

 

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.