Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Kramarstwo

Kramarstwo – forma handlu osiadłego i okrężnego, charakterystyczna dla średniowiecza, występująca także obecnie. Obejmuje szeroki asortyment towarów o niskich cenach, zaspokajających popyt uboższych warstw społeczeństwa. W Polsce w średniowieczu i czasach nowożytnych stałe kramy budowano w podsieniach zabudowań przy miejskim rynku lub dobudowywano do domów przy bocznych ulicach. Z okazji świąt kościelnych i odpustów rozbijano kramy przenośne. Zasiadali w nich kupcy miejscowi, często Żydzi, także wędrowni Ormianie i Szkoci. W XIX w., w miarę modernizacji handlu detalicznego, zmniejszyło się znaczenie kramarstwa, istniało ono jednak w okresie międzywojennym, przybrało na znaczeniu w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. XX wieku.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.